Tot 2029 zullen alle scooters met een maximumsnelheid van 45 km/u (50 cm³) in Brussel aan het verkeer mogen deelnemen, met uitzondering van scooters die voldoen aan de antivervuilingsnorm Euro 4 of eerder, waarvoor de toelatingstermijn 2027 is. Deze regels zijn bedoeld om de uitstoot van gemotoriseerde tweewielers te beheersen, rekening houdend met milieunormen.

Scooters, die over het algemeen klein zijn, zijn onderworpen aan specifieke regelgeving die bedoeld is om hun impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Door 50cc-scooters toe te laten tot 2029 wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een geleidelijke overgang naar strengere normen tot stand brengen, rekening houdend met de levensduur van bestaande voertuigen.

De invoering van een einddatum van 2027 voor scooters die voldoen aan de Euro 4-norm geeft echter aan dat men de invoering van milieuvriendelijkere voertuigen wil versnellen. Euro-normen definiëren aanvaardbare emissiegrenzen voor nieuwe voertuigen in termen van kooldioxide (CO2) en andere verontreinigende stoffen. Scooters die voldoen aan de Euro 5-norm hebben een lagere uitstoot in vergelijking met eerdere normen, wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit in de stad.

Door het opleggen van deze deadlines stimuleren lokale autoriteiten de geleidelijke vervanging van minder milieuvriendelijke scooters door nieuwere, milieuvriendelijkere modellen. Deze aanpak bevordert duurzamere stedelijke mobiliteit en houdt tegelijkertijd rekening met de praktische realiteit van scooterbezitters.

Voor scooterbezitters is het essentieel om op de hoogte te blijven van toekomstige regelgevingsupdates, omdat deze kunnen worden aangepast aan de technologische vooruitgang, opkomende milieukwesties en ontwikkelingen in de gemotoriseerde tweewielersector. Op de hoogte zijn van de huidige en toekomstige normen draagt bij aan een goede planning voor scooterbezitters in Brussel.

Tot 2035 mogen alle scooters met een cilinderinhoud van 125 cc of meer rondrijden in Brussel, met uitzondering van scooters die niet voldoen aan de huidige normen tegen vervuiling. Deze verordening is bedoeld om een evenwicht te vinden tussen gemotoriseerde mobiliteit en milieuoverwegingen, door de gebruiksperiode voor krachtigere scooters te verlengen en tegelijkertijd een geleidelijke overgang naar strengere normen aan te moedigen.

De regelgeving maakt onderscheid tussen verschillende normen tegen luchtvervuiling en bepaalt zo de deadlines voor het toelaten van het verkeer van scooters. Voor modellen die voldoen aan de Euro 4-norm is de deadline 2029. Scooters die voldoen aan deze norm, die sinds 2017 van kracht is voor nieuwe voertuigen, hebben een lagere uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Deze maatregel stimuleert dus het gebruik van schonere technologieën.

Scooters die voldoen aan de Euro 3-norm mogen nog tot 2027 de weg op. Deze norm, die van toepassing is vanaf 2007, introduceert ook strengere emissiecriteria, wat bijdraagt aan een verbetering ten opzichte van oudere modellen.

Scooters met emissienormen van vóór Euro 3, dat wil zeggen de oudste modellen, mogen nog tot 2024 rondrijden. Deze bepaling weerspiegelt de wens om de minst milieuvriendelijke voertuigen geleidelijk uit te faseren, terwijl eigenaars een redelijke hoeveelheid tijd krijgen om zich aan te passen aan deze veranderingen in de regelgeving.

Door de toelatingsperiode voor krachtigere scooters te verlengen en tegelijkertijd deadlines voor minder strenge normen tegen vervuiling op te leggen, proberen de Brusselse autoriteiten duurzamere stedelijke mobiliteit te bevorderen. Scooterbezitters worden aangemoedigd om de ontwikkelingen in de regelgeving nauwlettend in de gaten te houden om te voldoen aan de steeds veranderende milieunormen en om de uitstoot van verontreinigende stoffen in de regio te helpen verminderen.

nl_BEDutch

 

Cycles Devos

Tel: 02 648 62 72

E-mail: info@cyclesdevos.be

 

Cycles Devos

Tel: 02 648 62 72

E-mail: info@cyclesdevos.be

 

Cycles Devos

Tel: 02 648 62 72

E-mail: info@cyclesdevos.be